Kjøpesenter Sverige

Konsernets 5 kjøpesentre i Sverige omsatte i 2017 for 3,8 milliarder svenske kroner.

Leieinntektsnivået ved inngangen av 2018 var 247 millioner svenske kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.

De svenske kjøpesentrene hadde per 01.01.18 et samlet handelsareal på ca. 120.000 kvadratmeter. Areal fra andre typer lokaler og parkering er ikke inkludert i disse tallene.

Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året 0,9512 og 0,9996.

KJØPESENTER SVERIGE STED OMSETNING 2017 (SEK) 1) LEIE 2018 (SEK) 1) UTVIDELSER/OMBYGGING
Sollentuna Centrum Stockholm 1 338 2,8 % 92  
Mirum Galleria Norrköping 960 0,4 % 56  
Överby Köpcenter Trollhättan 841 -0,8 % 37  
Mitt i City-gallerian Karlstad 466 -9,6 % 47  
Familia Köpcentrum Hyllinge 199 -21,8 % 16  

1) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner  svenske kr. Omsetning omfatter hele eiendommen, mens leie viser kun konsolidert eierandel.

Print