Kjøpesenter Sverige

Konsernets 5 kjøpesentre  i Sverige omsatte i 2016 for 3,9 milliarder svenske kroner.

Leieinntektsnivået ved inngangen av 2017 var 243 millioner svenske kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.

De svenske kjøpesentrene hadde per 01.01.17 et samlet handelsareal på ca. 121.100 kvadratmeter. Areal fra andre typer lokaler og parkering er ikke inkludert i disse tallene.

Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året 1,0475 og 0,9512.

KJØPESENTER SVERIGE STED OMSETNING 2016 (SEK) 1) LEIE 2017 (SEK) 1) UTVIDELSER/OMBYGGING
Sollentuna Centrum Stockholm 1 302 -1,9 % 91  
Mirum Galleria Norrköping 956 -1,4 % 52  
Överby Köpcenter
Trollhättan 848 -1,3 % 37  
Mitt i City-gallerian Karlstad
516
-6,9 %
47
 
Familia Köpcentrum Hyllinge 255 -14,0 % 16  

1) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner  svenske kr. Omsetning omfatter hele eiendommen, mens leie viser kun konsolidert eierandel.

Print