Kjøpesenter Sverige

Konsernets 5 kjøpesentre i Sverige omsatte i 2018 for 3,8 milliarder svenske kroner.

Leieinntektsnivået ved inngangen av 2019 var 245 millioner svenske kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.

De svenske kjøpesentrene hadde per 01.01.19 et samlet handelsareal på ca. 120.000 kvadratmeter. Areal fra andre typer lokaler og parkering er ikke inkludert i disse tallene.

Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året 0,9996 og 0,9701.

EIENDOM STED

OMSETNING 2018 1) mill.

LEIE 2019 1) mill.
Sollentuna Centrum Sollentuna 1 442 93
Mirum Galleria Norrköping 956 49
Överby Köpcenter (Etage/Coop Överby) Trollhättan 780 38
Mitt i City-gallerian Karlstad 492 45
Familia Köpcentrum Hyllinge 124 16

1) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner svenske kr. 

Print