Obligasjonslån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente % Tilrettelegger Låneavtale (ISIN) Verdipapirdokument Oslo Børs
FRN 2017/2022 26.09.17 26.09.22 600 FRN*** Handelsbanken Capital Markets - Swedbank NO0010806243 Verdipapirdok.  
0,757 % 2017/2020* 07.09.17 07.09.20 350 0,757 % Handelsbanken Capital Markets - Swedbank NO0010804875 Verdipapirdok.  
0,395 % 2017/2019* 06.09.17 06.09.19 350 0,395 % Handelsbanken Capital Markets - Swedbank NO0010804883 Verdipapirdok.  
0,37 % 2017/2019* 10.05.17 10.05.19 500 0,37 % Nordea Markets NO0010792435 Verdipapirdok. OLT98
2,90 % 2017/2027 27.01.17 27.01.27 250 2,90 % SEB Merchant Banking NO0010782899 Verdipapirdok. OLT93
FRN 2016/2021 18.10.16 18.10.21 1 200 FRN*** Danske Bank Markets
Nordea Markets
Swedbank
NO0010776073
Tilleggsavtale
Verdipapirdok. OLT91
FRN 2016/2019 18.10.16 18.10.19 700 FRN*** Danske Bank Markets
Nordea Markets
Swedbank
NO0010776081
Tilleggsavtale
Verdipapirdok. OLT90
FRN 2016/2020 19.05.16 19.05.20 600 FRN*** Handelsbanken Capital Markets
Swedbank
NO0010764871 Verdipapirdok.
Tillegg reg. dok.
OLT84
FRN 2015/2017* 22.09.15 22.09.17 300 FRN** Danske Bank Markets
Nordea Markets
NO0010745730 Verdipapirdok. OLT78
FRN 2015/2018* 28.05.15 28.05.18 600 FRN** Danske Bank Markets
Nordea Markets
NO0010736762 Verdipapirdok. OLT71
FRN 2014/2019 27.11.14 27.11.19 635 FRN*** DNB Markets
SEB Merchant Banking
NO0010724735 Verdipapirdok.
Tillegg reg. dok.
OLT63
FRN 2014/2019 27.06.14 27.06.19 1 200 FRN*** Danske Bank Markets
Handelsbanken Capital Markets
NO0010713506 Verdipapirdok. OLT59
FRN 2014/2017 26.03.14 26.09.17 570 FRN*** Danske Bank Markets
Handelsbanken Capital Markets
NO0010705528 Verdipapirdok. OLT56
FRN 2013/2018 31.10.13 31.10.18 550 FRN*** Nordea Markets
Swedbank First Securities
NO0010692213 Verdipapirdok. OLT54
3,90 % 2013/2018 31.10.13 31.10.18 550 3,90 % Nordea Markets
Swedbank First Securities
NO0010692221 Verdipapirdok. OLT55
FRN 2013/2018 24.05.13 24.05.18 375 FRN*** Danske Bank Markets
Swedbank First Securities
NO0010678659 Verdipapirdok. OLT45
3,40 % 2013/2018 24.05.13 24.05.18 300 3,40 % Danske Bank Markets
Swedbank First Securities
NO0010678667 Verdipapirdok. OLT46

* Lånebeløp i svenske kroner

** 3 måneder STIBOR+margin, kvartalsvis regulering

*** 3 måneder NIBOR+margin, kvartalsvis regulering

Registreringsdokumenter Olav Thon Eiendomsselskap

Registreringsdokument 2016 (pdf)

Registreringsdokument 2015 (pdf)

Registreringsdokument 2014 (pdf)

Registreringsdokument 2012 (pdf)

Print