Obligasjonslån

Alle beløp er oppgitt i millioner kroner.

Navn Emisjon Forfall Beløp Rente % Tilrettelegger Låneavtale (ISIN) Verdipapirdokument Oslo Børs
FRN 2019/2022* 10.05.19 10.05.22 750 FRN** DNB Markets NO0010851702

Verdipapirdok.
Tillegg reg. dok. 

 OLT125
FRN 2019/2024 14.03.19 14.03.24 300 FRN*** SEB Merchant Banking NO0010844459  Verdipapirdok.  OLT124
FRN 2018/2021 30.10.18 26.08.21 550 FRN*** DNB Markets - SEB Merchant Banking NO0010834666  Verdipapirdok.  OLT122
FRN 2018/2021 26.04.18 26.04.21 1 100 FRN*** Handelsbanken Capital Markets - SEB NO0010821580
Tilleggsavtale
 Verdipapirdok. OLT113
FRN 2018/2023 13.03.18 13.03.23 830 FRN*** Handelsbanken Capital Markets

NO0010818289
Tilleggsavtale

 Verdipapirdok. OLT112
FRN 2018/2021* 08.03.18 08.03.21 300 FRN** Nordea Markets NO0010817794  Verdipapirdok. OLT115
FRN 2017/2022 26.09.17 26.09.22 600 FRN*** Handelsbanken Capital Markets
Swedbank
NO0010806243 Verdipapirdok. OLT107
0,757 % 2017/2020* 07.09.17 07.09.20 650 0,757 % Handelsbanken Capital Markets
Swedbank

NO0010804875
Tilleggsavtale

Verdipapirdok. OLT106
0,395 % 2017/2019* 06.09.17 06.09.19 350 0,395 % Handelsbanken Capital Markets
Swedbank
NO0010804883 Verdipapirdok. OLT105
2,90 % 2017/2027 27.01.17 27.01.27 250 2,90 % SEB Merchant Banking NO0010782899 Verdipapirdok. OLT93
FRN 2016/2021 18.10.16 18.10.21 1 350 FRN*** Danske Bank Markets
Nordea Markets
Swedbank

NO0010776073
Tilleggsavtale

Verdipapirdok. OLT91
FRN 2016/2019 18.10.16 18.10.19 33 FRN*** Danske Bank Markets
Nordea Markets
Swedbank

NO0010776081
Tilleggsavtale

Verdipapirdok. OLT90
FRN 2016/2020 19.05.16 19.05.20 600 FRN*** Handelsbanken Capital Markets
Swedbank
NO0010764871

Verdipapirdok.
Tillegg reg. dok.

OLT84
FRN 2014/2019 27.11.14 27.11.19 635 FRN*** DNB Markets
SEB Merchant Banking
NO0010724735

Verdipapirdok.
Tillegg reg. dok.

OLT63

* Lånebeløp i svenske kroner.

** 3 måneder STIBOR+margin, kvartalsvis regulering

*** 3 måneder NIBOR+margin, kvartalsvis regulering

Registreringsdokumenter Olav Thon Eiendomsselskap

Registreringsdokument 2018 (pdf)

Registreringsdokument 2016 (pdf)

Registreringsdokument 2015 (pdf)

Registreringsdokument 2014 (pdf)

Print