Hovedpunkter 2016

  • Resultat før skatter økte med 2 % til 4.484 millioner kroner.

  • Resultat før skatter og verdiendringer økte med 8 % til 1.500 millioner kroner.

  • Aksjekursen steg med 13 % til 160 kroner, og aksjen ga en totalavkastning (inkl. utbytte) på 14 %.

  • Egenkapital per aksje økte med 19 % til 197 kroner og langsiktig substansverdi per aksje (EPRA NNNAV) økte med 19 % til 240 kroner.

  • Konsernets netto investeringer utgjorde 4.259 millioner kroner (2.699).

  • Verdien av konsernets eiendomsportefølje økte med 19 % til 47.695 millioner kroner, og leieinntektsnivået økte med 14 % til 2.850 millioner kroner.

  • Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet økte med 6 % til 50,5 milliarder kroner. Ved årsskiftet besto porteføljen av 69 hel- eller deleide kjøpesentre og 29 kjøpesentre som forvaltes for eksterne eiere.

  • Finansielt preges utviklingen av at rentebærende gjeld økte med 18 % til 21.252 millioner kroner, mens belåningsgraden var uendret på 44 %. Konsernets gjennomsnittsrente falt med 0,37 prosentpoeng til 3,24 %.