Q3 2017

Olav Thon Eiendomsselskap hadde også i 3. kvartal et godt resultat, preget av betydelige verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og økte leieinntekter.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:1)Forsideq3

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 3. kvartal 2017 (PDF)

1) Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Print