Q4 2018

Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde også i 4. kvartal et godt resultat, med leievekst og økte eiendomsverdier.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: 1)

Forside q4

1) Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 4. kvartal 2018 (PDF)

Print