Q4 2016

Olav Thon Eiendomsselskap hadde i 4. kvartal et godt resultat, preget av store verdiøkninger på konsernets investeringseiendommer og finansielle instrumenter samt en betydelig vekst i leieinntektene.

for-side

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger: 1)

Trykk her for å lese hele den finansielle rapporten for Olav Thon Eiendomsselskap, 4. kvartal 2016 (PDF)

1) Tallene i parentes er tall fra samme periode/tidspunkt i fjor.

Print