Kjøpesenter Sverige

Konsernets 4 kjøpesentre i Sverige omsatte i 2022 for 3.8 milliarder svenske kroner.

Markedsleien ved inngangen av 2023 var ca. 230 millioner svenske kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.

De svenske kjøpesentrene hadde per 01.01.23 et samlet handelsareal på ca. 113.000 kvadratmeter 1).

Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året 0,9453.

 

EIENDOM STED

MARKEDSLEIE 2022*

OMSETNING 2022
Sollentuna Centrum Sollentuna 99 1 541
Mirum Galleria Norrköping 54 1 007
Överby Köpcenter Trollhättan 34 763
Mitt i City-gallerian Karlstad 40 466

Kjøpesenter Sverige

*) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner svenske kr.

1) Parkeringsareal er ikke inkludert.

Listen oppdateres årlig når årsrapporten publiseres.

Print