Kjøpesenter Sverige

Konsernets 4 kjøpesentre i Sverige omsatte i 2019 for 3,725 milliarder svenske kroner.

Markedsleien ved inngangen av 2020 var 234 millioner svenske kroner og inkluderer også leie fra kontor- og andre typer lokaler i samme bygg.

De svenske kjøpesentrene hadde per 01.01.20 et samlet handelsareal på ca. 117.000 kvadratmeter 2).

Vekslingskursen SEK/NOK var ved inn- og utgangen av året 0,9701 og 0,9442.

EIENDOM STED

OMSETNING 2019 1) mill.

LEIE 2020 1) mill.
Sollentuna Centrum Stockholm 1 497 98
Mirum Galleria Norrköping 958 50
Överby Köpcenter (Etage/Coop Överby) Trollhättan 773 39
Mitt i City-gallerian Karlstad 497 46

1) Leie viser vurdert markedsleie. Omsetning og leie er oppgitt i millioner svenske kr. 

2) Parkeringsareal er ikke inkludert.

Print