Næringseiendom

Konsernets næringseiendommer (inkl. andel i FKS og TS) hadde ved inngangen til 2020 en markedsleie på 710 millioner kroner.

Eiendommene hadde per 01.01.20 et samlet utleieareal på ca. 349.000 kvadratmeter 3).

EIENDOM STED TYPE LOKALE Leie 2020 1) mill. UTLEIE AREAL 3)
Munkedamsveien 45 (TH Vika Atrium) Oslo Kontor/hotell 105,50 36 392
Vitaminveien 21/23/25/27/29/31 (TH Storo) Oslo Handel/bolig/hotell 98,58 44 765
Pilestredet 54/56/Bislettgata 4/6/8 Oslo Kontor 54,00 26 457
Gardermoen Park Gardermoen Lager/kontor 53,12 40 782
Torggata 2-4 Oslo Kontor/handel 42,00 14 326
Karl Johans gate 25 Oslo Kontor/handel 31,75 6 873
Universitetsgata 22/24/26 Oslo Handel/kontor 22,16 8 856
Vitaminveien 6 Oslo Handel/kontor 21,37 7 052
Sandviksveien 186 (TH Oslofjord) Bærum Hotell 20,48 18 711
Stortorvet 2 Oslo Handel/kontor 17,07 3 482
Torggata 26/28 Oslo Handel/kontor 16,73 4 308
Munchs gate 5 (TH Munch) Oslo Hotell 16,42 6 427
Torggata 11/Storgata 13 (Strøget) Oslo Handel/kontor 16,04 5 005
Industriveien 33 Bærum Kontor 13,50 9 851
Dalsbergstien 19 Oslo Handel 13,21 3 776
Brugata 6/8/10/12/14 Oslo Kontor/handel/bolig 12,33 7 749
Jongsåsveien 4/6 Bærum Kontor 10,93 8 907
Postvegen 2/12 Ålesund Kontor/handel 10,26 8 673
Oskar Braatens gate 31 Oslo Bolig 10,11 3 184
Torggata 7 Oslo Kontor/handel 9,43 5 471
Karl Johans gate 1 Oslo Handel/kontor 8,37 2 028
Hausmanns gate 31/33/Mariboes gate 19 Oslo Bolig/handel 8,34 2 668
Lillehammer Strandpark Lillehammer Handel/kontor 8,26 10 283
Youngstorget 4/Pløens gate 4 Oslo Handel/kontor 7,60 3 691
Claude Monets allè 14-18 Bærum Handel/kontor 7,37 2 486
Kommandør T.I. Øgrims plass 7 Oslo Bolig/handel 6,83 2 303
Grensen 9a Oslo Handel/kontor 6,83 2 471
Sandakerveien 109/111 Oslo Kontor 6,28 3 344
Osterhaus gate 9/11 Oslo Bolig/handel 6,07 3 328
Calmeyers gate 8b Oslo Bolig/handel 5,97 1 766
Storgata 14/16/20 Jessheim Kontor/handel 5,48 3 432
Torggata 23/25 Oslo Handel/bolig/kontor 4,70 1 956
Mortensrud (felt 9) - tomt Oslo Tomt 4,30 0
Torggata 9a Oslo Handel/kontor 3,94 1 941
Elveveien 81-85 Bærum Kontor 3,74 1 845
Elvegaten 25 (50%) 2) Sandnes Kontor 3,47 2 090
Bernt Ankers gt. 6/Calmeyers gt. 6 Oslo Bolig/handel 3,32 1 891
Torggata 17b Oslo Handel/kontor 2,67 1 204
Kristian IV's gate 12 Oslo Handel/kontor 2,46 1 808
Torggata 22 Oslo Kontor/handel 2,25 991
Skibåsen 50 Kristiansand Handel 1,37 4 704
Vakåsveien 4/12/14/16 Asker Kontor/bolig 1,20 2 790
Stenersgata 22/24 Oslo Handel 1,04 1 485
Valkyriegata 9/Jacob Aalls gate 28 Oslo Bolig 0,99 472
Elveveien 65/71/75/77 Bærum Parkering 0,85 0
Christian Michelsens gate 63 Oslo Bolig 0,76 267
Breiviktunet Ålesund Bolig 0,33 1 200
Th. Petersons gate 7 Moss Parkering 0,27 0
Underlandsveien 6-8 - tomt Asker  Tomt 0,00 0
Arnljot Gellines vei 1 Oslo Tomt 0,00 0
Familia Köpcentrum 4) Hyllinge Tomt 0,00 15 354

1) Leie viser vurdert markedsleie i millioner kroner.

2) Eiendommen eies av et felleskontrollert selskap (FKS). 

3) Parkeringsareal er ikke inkludert.

4) Tidlige kjøpesenter, under ombygging.

Print