Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene bygger oppunder Olav Thon sin visjon, sitt formål og sine verdier. Dette dokumentet beskriver gruppens etiske filosofi, og gir noen rammer for hva som oppfattes som ansvarlig atferd. Dette er viktig overfor våre medarbeidere, gjester/kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og samfunnet som en helhet, da det bidrar til en gjensidig respekt og tillit som er viktig for å drive forretningspraksis - i dag og i fremtiden.

De etiske retningslinjene er tilgjengelige på Olav Thon Gruppen (OTG) sine hjemmesider www.olavthon.no

Virksomhetens etiske retningslinjer (pdf)

Les hvordan Olav Thon Gruppen håndterer varsling.

Print