Styret

KJETIL NILSEN

Styreformann
Født: 1966

Varamedlem Kjetil Nilsen

Kjetil Nilsen har teknisk utdannelse fra Universitetet i Sørøst-Norge.

Kjetil Nilsen har siden 2022 vært ansatt som konsernsjef i Olav Thon Gruppen. Nilsen har vært ansatt i ulike tekniske lederstillinger Olav Thon Gruppen siden 1995, og sist som Konserndirektør Teknisk og medlem av konsernledelsen i Olav Thon Gruppen.

Kjetil Nilsen innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styremedlem i Olav Thon Stiftelsen.

Per 31.12.2022 eide Kjetil Nilsen og nærstående ingen aksjer i selskapet.

Styreformann siden 2023.

 

 

 


 

OLAV THON

Styremedlem
Født: 1923

Styreformann i Olav Thon eiendomsselskap ASA - Olav Thon

Olav Thon er grunnlegger av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og har vært styrets leder siden etableringen av selskapet i 1982 til 2023. Olav Thon har siden 1940-tallet drevet en omfattende næringsvirksomhet. Den er nå samlet i Olav Thon Gruppen, som i dag er Norges ledende aktør innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

I desember 2013 ble Olav Thon Stiftelsen opprettet, og samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS ble gitt i gave fra Olav Thon til stiftelsen.

Olav Thon er konsernsjef i Olav Thon Gruppen, og er i tillegg styreleder i Olav Thon Stiftelsen, Olav Thon Gruppen AS og Thon Holding AS.

Per 31.12.22 eide Olav Thon og nærstående 70.930 aksjer i selskapet. Olav Thon hadde ved samme tidspunkt ingen opsjoner i selskapet.

Styremedlem siden 2023.

 

 


 

SISSEL BERDAL HAGA THON

Styremedlem
Født: 1940

Sissel Berdal Haga

Sissel Berdal Haga Thon er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Berdal Haga Thon har vært dommerfullmektig i Drammen og ved Oslo byfogdembete, byråsjef i Justisdepartementet, konstituert dommer i Eidsivating / Borgarting lagmannsrett, og fra 1985 til 2010 dommer i Oslo byrett / Oslo tingrett. Hun var i perioden 1991 - 2010 leder for Klagenemnden for Verdipapirsentralen.

Sissel Berdal Haga Thon arbeider aktivt som designansvarlig for alle Olav Thon Gruppens eiendommer

Sissel Berdal Haga Thon er styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og i Olav Thon Gruppen AS, styreleder i Olav Thons Legat, og styremedlem i Olav Thons DNT-stiftelse.

Per 31.12.22 eide Sissel Berdal Haga Thon og nærstående 70.930 aksjer i selskapet. Hun hadde ingen opsjoner

Styremedlem siden 2010.

 

 


 

LINE NORBYE

Styremedlem
Født: 1971

line-norbye

Line Norbye, er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har tilleggsutdannelse som Autorisert Finansanalytiker fra samme lærested. Line Norbye er daglig leder i E6 Eiendom AS, som eier og forvalter næringseiendom i Norge, spesialisert innen servicebygg som lager, verksted og handel. Hun har tillitsverv i en rekke selskaper, hovedsakelig selskaper med eiendomsutvikling og eiendomsdrift som formål.

Per 31.12.22 eide Line Norbye indirekte 781.343 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Styremedlem siden 2014.

 

 

 

  

 


ELISABETH HOLVIK

Styremedlem
Født: 1970

Styremedlem

Elisabeth Holvik er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Bergen.

Elisabeth Holvik har lang erfaring fra finansbransjen, og har jobbet i Norges Bank, SEB Norge, Nordea, Glitnir/BN Bank og har siden 2009 vært sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen. Hun har jobbet som konsulent i McKinsey & Company, og på oppdrettsanlegg ved siden av skole og utdanning.

Elisabeth Holvik er medlem av arbeidsutvalget for Senter for Pengepolitikk ved BI, og sitter i styret i Viken Pensjonskasse og i Homely. Holvik var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget «Norge mot 2025».

Per 31.12.22 eide Elisabeth Holvik og nærstående 1000 aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Styremedlem siden 2021.

 

 

  


DAG TANGEVALD-JENSEN

Administrerende direktør
Født: 1960

Administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen

Dag Tangevald-Jensen er civiløkonom fra Copenhagen Business School.

Han har vært ansatt i ulike ledende stillinger i Olav Thon Gruppen siden 1990 og siden 1992 i konsernledelsen.

Dag Tangevald-Jensen innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og Handelsbanken Norge.

Per 31.12.22 eide Dag Tangevald-Jensen og nærstående 2.300 aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Administrerende direktør siden 2000.

 

 

 

 


STIG O. JACOBSEN

Varamedlem
Født: 1955

Stig O. Jacobsen

Stig O. Jacobsen har handelsutdannelse fra blant annet Varehandelens Høyskole.

Stig O. Jacobsen har siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og leder i Berg Jacobsen Gruppen i Molde, hvor kjernevirksomheten var dagligvarehandel og eiendom. Han har også vært eier og styreleder i kjøpesenterselskapet Møresentrene AS i 20 år, og har utviklet de største kjøpesentrene i Møre og Romsdal.

I dag har Stig O. Jacobsen en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet, blant annet som styreleder i Angvik-selskapene, Berg Jacobsen AS og Angvik Ekornes Eiendom AS. Han har i en årrekke hatt flere tillitsverv, blant annet som styremedlem i bank og medlem av representantskapet i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Per 31.12.22 eide Stig O. Jacobsen og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Styremedlem 2005 - 2023. Varamedlem siden 2023.

 

 

 

 


Print