Styret

OLAV THON

Styreformann
Født: 1923

Styreformann i Olav Thon eiendomsselskap ASA - Olav Thon

Olav Thon er grunnlegger av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og har vært styrets leder siden etableringen av selskapet i 1982. Olav Thon har siden 1940-tallet drevet en omfattende næringsvirksomhet. Den er nå samlet i Olav Thon Gruppen, som i dag er Norges ledende aktør innen eiendoms- og hotellvirksomhet.

I desember 2013 ble Olav Thon Stiftelsen opprettet, og samtlige aksjer i Olav Thon Gruppen AS ble gitt i gave fra Olav Thon til stiftelsen.

Olav Thon er konsernsjef i Olav Thon Gruppen, og er i tillegg styreleder i Olav Thon Stiftelsen, Olav Thon Gruppen AS og Thon Holding AS.

Per 31.12.20 eide Olav Thon og nærstående 70.930 aksjer i selskapet. Olav Thon hadde ved samme tidspunkt ingen opsjoner i selskapet.

 

 


SISSEL BERDAL HAGA THON

Styremedlem
Født: 1940

Sissel Berdal Haga

Sissel Berdal Haga Thon er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Berdal Haga Thon har vært dommerfullmektig i Drammen og ved Oslo byfogdembete, byråsjef i Justisdepartementet, konstituert dommer i Eidsivating / Borgarting lagmannsrett, og fra 1985 til 2010 dommer i Oslo byrett / Oslo tingrett. Hun var i perioden 1991 - 2010 leder for Klagenemnden for Verdipapirsentralen.

Sissel Berdal Haga Thon arbeider aktivt som designansvarlig for alle Olav Thon Gruppens eiendommer

Sissel Berdal Haga Thon er styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og i Olav Thon Gruppen AS, styreleder i Olav Thons Legat, og styremedlem i Olav Thons DNT-stiftelse.

Per 31.12.20 eide Sissel Berdal Haga Thon og nærstående 70.930 aksjer i selskapet. Hun hadde ingen opsjoner

Styremedlem siden 2010.

 

 


STIG O. JACOBSEN

Styremedlem
Født: 1955

Stig O. Jacobsen

Stig O. Jacobsen har handelsutdannelse fra blant annet Varehandelens Høyskole.

Stig O. Jacobsen har siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og leder i Berg Jacobsen Gruppen i Molde, hvor kjernevirksomheten var dagligvarehandel og eiendom. Han har også vært eier og styreleder i kjøpesenterselskapet Møresentrene AS i 20 år, og har utviklet de største kjøpesentrene i Møre og Romsdal.

I dag har Stig O. Jacobsen en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet, blant annet som styreleder i Angvik-selskapene, Berg Jacobsen AS og Angvik Ekornes Eiendom AS. Han har i en årrekke hatt flere tillitsverv, blant annet som styremedlem i bank og medlem av representantskapet i Oslosenteret for fred og menneskerettigheter.

Per 31.12.20 eide Stig O. Jacobsen og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Styremedlem siden 2005.

  

 


LINE NORBYE

Styremedlem
Født: 1971

line-norbye

Line Norbye, er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har tilleggsutdannelse som Autorisert Finansanalytiker fra samme lærested. Line Norbye er daglig leder i E6 Eiendom AS, som eier og forvalter næringseiendom i Norge, spesialisert innen servicebygg som lager, verksted og handel. Hun har tillitsverv i en rekke selskaper, hovedsakelig selskaper med eiendomsutvikling og eiendomsdrift som formål.

Per 31.12.20 eide Line Norbye indirekte 781.343 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Styremedlem siden 2014.

 

 

 

  

 


ELISABETH HOLVIK

Styremedlem
Født: 1970

Styremedlem

Elisabeth Holvik er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Bergen.

Elisabeth Holvik har lang erfaring fra finansbransjen, og har jobbet i Norges Bank, SEB Norge, Nordea, Glitnir/BN Bank og har siden 2009 vært sjeføkonom i SpareBank 1 Gruppen. Hun har jobbet som konsulent i McKinsey & Company, og på oppdrettsanlegg ved siden av skole og utdanning.

Elisabeth Holvik er medlem av arbeidsutvalget for Senter for Pengepolitikk ved BI, og sitter i styret i Viken Pensjonskasse og i Homely. Holvik var medlem av det regjeringsoppnevnte utvalget «Norge mot 2025».

Per 31.12.20 eide Elisabeth Holvik og nærstående ingen aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Styremedlem siden 2021.

 

 

  


DAG TANGEVALD-JENSEN

Administrerende direktør
Født: 1960

Administrerende direktør Dag Tangevald-Jensen

Dag Tangevald-Jensen er civiløkonom fra Copenhagen Business School.

Han har vært ansatt i ulike ledende stillinger i Olav Thon Gruppen siden 1990 og siden 1992 i konsernledelsen.

Dag Tangevald-Jensen innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styremedlem i Olav Thon Stiftelsen og Handelsbanken Norge.

Per 31.12.20 eide Dag Tangevald-Jensen og nærstående 2.300 aksjer i selskapet og hadde ingen opsjoner.

Administrerende direktør siden 2000.

 

 

 

 


OLE-CHRISTIAN HALLERUD

Varamedlem
Født: 1970

Ole-Christian Hallerud

Ole-Christian Hallerud jobber som visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen. Hallerud har jobbet i Olav Thon Gruppen siden 1998 i ulike stillinger, og har vært en del av konsernledelsen siden 2014. Han har bred erfaring innen forskjellige virksomhetsområder, blant annet boligsalg, næringseiendom, kjøpesenter, logistikkbygg, hotell og byutviklingsprosjekter. Hallerud er utdannet Sivilmarkedsfører og eiendomsmegler fra NMH/BI.

Ole-Christan Hallerud innehar en rekke tillits- og styreverv, blant annet er han styremedlem i Olav Thon Gruppen AS og Olav Thon Stiftelsen.

Per 31.12.20 eide Ole-Christan Hallerud og nærstående 250 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Varamedlem siden 2013.

 

 

  

Print