Lederlønnsrapport

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Etter allmennaksjeloven § 6-16b skal styret i Olav Thon Eiendomsselskap ASA utarbeide en lederlønnsrapport som viser lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i samsvar med retningslinjene som er regulert av allmennaksjeloven § 6-16a. Rapporten bekrefter overholdelse og åpenhet gjennom rapportering av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, som fastsatt i tilhørende retningslinjer.

Lederlønnsrapport (pdf)

Print