«Tilbake til børsmeldinger
15.01.2015

Oslo Børs - OLT64 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 16.01.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 16.01.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,51% CERT 211 140815 Ticker: OLT64 Instrument ID: 1301471 ISIN: NO0010729601 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 300 mill, åpent lån Forfallsdato: 14.08.2015 Rente: 1,51 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 15.01.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS