«Tilbake til børsmeldinger
12.02.2015

Oslo Børs - OLT65 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 13.02.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 13.02.2015

Lånets navn:Olav Thon Eien ASA 1,45% CERT 365 120216 Ticker: OLT65 Instrument ID: 1301527 ISIN: NO0010730997 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 12.02.2016 Rente: 1,45 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 12.02.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS