«Tilbake til børsmeldinger
20.02.2015

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010678659. Ny rentesats i perioden 24.02.2015 - 26.05.2015 er 2,67. Reference Rate: 1,39 Margin: 1,28 Ticker: OLT45

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)