«Tilbake til børsmeldinger
24.03.2015

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010705528. Ny rentesats i perioden 26.03.2015 - 26.06.2015 er 2,12. Reference Rate: 1,48 Margin: 0,64 Ticker: OLT56

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)