«Tilbake til børsmeldinger
25.03.2015

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010713506. Ny rentesats i perioden 27.03.2015 - 29.06.2015 er 2,17. Reference Rate: 1,50 Margin: 0,67 Ticker: OLT59

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)