«Tilbake til børsmeldinger
26.03.2015

Oslo Børs - OLT66 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 26.03.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,52% CERT 268 181215 Ticker: OLT66 Instrument ID: 1301598 ISIN: NO0010733678 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 18.12.2015 Rente: 1,52 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 25.03.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS