«Tilbake til børsmeldinger
26.03.2015

Oslo Børs - OLT67- Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 26.03.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,60% CERT 092 250615 Ticker: OLT67 Instrument ID: 1301599 ISIN: NO0010733686 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Forfallsdato: 25.06.2015 Rente: 1,60 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 25.03.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Danske Bank Markets Verdipapirregister: VPS