«Tilbake til børsmeldinger
17.04.2015

Oslo Børs - OLT69 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 20.04.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 20.04.2015

Lånets navn: Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 150416 Ticker: OLT69 Instrument ID: 1301633 ISIN: NO0010734767 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 15.04.2016 Rente: 1,81 % p.a. (3 mnd NIBOR + 0,31 %) Rentebærende f.o.m.: 17.04.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: DNB Bank ASA, Markets Verdipapirregister: VPS