«Tilbake til børsmeldinger
20.04.2015

Oslo Børs - OLT68 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 20.04.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 20.04.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,60% CERT 091 160715 Ticker: OLT68 Instrument ID: 1301631 ISIN: NO0010734593 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 16.07.2015 Rente: 1,60 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 16.04.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: VPS