«Tilbake til børsmeldinger
20.04.2015

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFROSAMLING

Aksjonærene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA

innkalles til ordinær generalforsamling onsdag

20.mai 2015 kl. 13.00 på Hotel Bristol, Kristian

IV's gate 7, 0164 Oslo.

Innkallingen ligger vedlagt og sendes til

aksjonærene i løpet av de nærmeste dagene.

Innkallingen vil også være tilgjengelig på våre

hjemmesider www.olt.no.

Årsrapporten for 2014 vil bli offentliggjort onsdag

22.4, og vil også være tilgjengelig på www.olt.no

mvh

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans

Tel: 926 97622