«Tilbake til børsmeldinger
28.04.2015

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010692213. Ny rentesats i perioden 30.04.2015 - 31.07.2015 er 2,70. Reference Rate: 1,50 Margin: 1,20 Ticker: OLT54

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)