«Tilbake til børsmeldinger
18.05.2015

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT 3 ÅRS LÅN I DET SVENSKE OBLIGASJONSMARKEDET

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har i dag for første

gang emittert obligasjonslån i det svenske

obligasjonsmarkedet i form av et nytt usikret

obligasjonslån på SEK 600 millioner.

Formålet med lånet er refinansiering av annen gjeld

og generell finansiering av konsernets virksomhet.

Lånet har en løpetid på 3 år, og løper med en rente

på 3 mnd. STIBOR + 0,75% p.a.

Utbetaling av lånet er planlagt den 28. mai 2015, og

lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank Markets og Nordea Markets har vært

tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans

Tel: 926 97 622