«Tilbake til børsmeldinger
20.05.2015

Rapport for første kvartal 2015

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god start på

året, med en betydelig resultatvekst fra samme

periode i fjor.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

- Konsernets leieinntekter beløp seg til 556

millioner kroner (493). Ved kvartalsskiftet var

årlig leieinntektsnivå 2.330 millioner kroner

(2.020), og ledigheten var 3 % (2).

- Resultat før skatter beløp seg til 636 millioner

kroner (306).

- Netto kontantstrøm fra driften var 268 millioner

kroner (230).

- Ved kvartalsskiftet var konsernets

egenkapitalandel 37 % (39), og bokført egenkapital

pr. aksje økte i kvartalet til 135 kroner (123).

- Konsernets likviditetsreserve ved kvartalsskiftet

var 3.924 millioner kroner (5.460).

- Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av

konsernet var 10,2 milliarder kroner (8,6).