«Tilbake til børsmeldinger
20.05.2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING AVHOLDT

På dagens ordinære generalforsamling i Olav Thon

Eiendomsselskap ASA ble alle forslag vedtatt slik

de ble fremmet.

Vedlagt følger protokollen fra generalforsamlingen.

Aksjene noteres ex. utbytte på 1,60 kroner pr aksje

21.05.2015, og utbytte planlegges utbetalt

03.06.2015

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans