«Tilbake til børsmeldinger
21.05.2015

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010678659. Ny rentesats i perioden 26.05.2015 - 24.08.2015 er 2,81. Reference Rate: 1,53 Margin: 1,28 Ticker: OLT45

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Camilla Hoff)