«Tilbake til børsmeldinger
22.05.2015

Renteregulering

Det er fastsatt ny rente for NO0010724735. Ny rentesats i perioden 27.05.2015 - 27.08.2015 er 2,12. Reference Rate: 1,50 Margin: 0,62 Ticker: OLT63

Den nye rentesats (og rentebindindingsperiode) er fastsatt i henhold til avtale, jf. låneavtalens og tegningsinnbydelsens/lånebeskrivelsens bestemmelser.

Se vedlagt dokument for utfyllende informasjon.

(Publisert av Nordic Trustee, Cecilie Natalie Haug)