«Tilbake til børsmeldinger
29.05.2015

Oslo Børs - OLT70 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 29.05.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 29.05.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,69% CERT 153 271015 Ticker: OLT70 Instrument ID: 1301904 ISIN: NO0010737281 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Forfallsdato: 27.10.2015 Rente: 1,69 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 27.05.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS