«Tilbake til børsmeldinger
10.06.2015

MELDEPLIKTIG HANDEL

Konserndirektør finans Arne B. Sperre, har den 10. juni 2015 kjøpt 300 aksjer i Olav Thon Eiendoms- selskap ASA til kurs 148.50.

Sperre eier etter kjøpet 2.500 aksjer i Olav Thon Thon Eiendomsselskap ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandellovens § 5-12.