«Tilbake til børsmeldinger
17.06.2015

MELDEPLIKTIG HANDEL

Thomas E. Rønning, Direktør Kjøpesenterdivisjonen har i dag 17. juni 2015 kjøpt 100 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA til kurs 141 kroner.

Rønning eier etter kjøpet 100 aksjer i Olav Thon Eiendomsselskap ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.