«Tilbake til børsmeldinger
24.06.2015

Oslo Børs - OLT71 - Nytt lån til notering 24.06.2015

Nytt lån til notering på Oslo Børs 24.06.2015

Lånets navn: Olav Thon Eiendomssels ASA 15/18 FRN SEK Ticker: OLT71 Instrument ID: 1301964 ISIN: NO0010736762 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: SEK Lånebeløp: 600 mill, lukket lån Rentebærende f.o.m.: 28.05.2015 Forfallsdato: 28.05.2018 Rente: 0,55 % p.a. (3 mnd STIBOR + 0,75 %) Sektorliste: Storlånsektor (OMJ) Tilretteleggere: Danske Bank Markets, Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt, som vil være tilgjengelig på http://www.oslobors.no og www.olt.no fra og med første noteringsdag.