«Tilbake til børsmeldinger
26.06.2015

Oslo Børs - OLT72 - Nytt lån til notering 26.06.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 26.06.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,75% CERT 092 250915 Ticker: OLT72 Instrument ID: 1301971 ISIN: NO0010741192 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Forfallsdato: 25.09.2015 Rente: 1,75 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 25.06.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Danske Bank Markets Verdipapirregister: VPS