«Tilbake til børsmeldinger
17.07.2015

Oslo Børs - OLT73 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 17.07.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,70% CERT 092 161015 Ticker: OLT73 Instrument ID: 1301998 ISIN: NO0010741911 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 16.10.2015 Rente: 1,70 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 16.07.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: VPS