«Tilbake til børsmeldinger
20.08.2015

RAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et godt resultat i

1. halvår, preget av betydelige verdiøkninger på

konsernets investeringseiendommer og finansielle

instrumenter.

Resultat før verdiendringer og skatter økte med 7 %

til 685 millioner kroner.

Hovedpunktene i halvårsrapporten er som følger:

- Konsernets leieinntekter beløp seg til 1.123

millioner kroner. Årlig leieinntektsnivå var økt

til 2.360 millioner kroner, og ledigheten I

eiendomsporteføljen var 3 % (2).

- Resultat før skatter beløp seg til 2.547

millioner kroner.

- Netto kontantstrøm fra driften var 553 millioner

kroner.

- Konsernets egenkapitalandel var 39 % og bokført

egenkapital pr. aksje økte til 147 kroner .

- Konsernets likviditetsreserve var 4.292

millioner kroner.

- Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av

konsernet, var 21,5 milliarder kroner .