«Tilbake til børsmeldinger
26.08.2015

Oslo Børs - OLT74 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 27.08.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 27.08.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,40% CERT 043 300915 Ticker: OLT74 Instrument ID: 1302025 ISIN: NO0010743412 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.09.2015 Rente: 1,40 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 18.08.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: VPS