«Tilbake til børsmeldinger
15.09.2015

VELLYKKET PLASSERING AV NYTT LÅN I DET SVENSKE OBLIGASJONSMARKEDET

Olav Thon Eiendomsselskap ASA plasserte den 14.

September 2015 et senior usikret obligasjonslån på

SEK 300 millioner i det svenske obligasjons- markedet.

Formålet med lånet er generell finansiering av

konsernets virksomhet.

Lånet har en løpetid på 2 år, og løper med en rente

på 3 mnd. STIBOR + 0,80% p.a.

Utbetaling av lånet er planlagt den 22. September

2015, og lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.

Danske Bank Markets og Nordea Markets har vært

tilretteleggere av lånet.

For ytterligere informasjon, vennlist kontakt:

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans - Tel: 926 97622