«Tilbake til børsmeldinger
05.10.2015

Oslo Børs - OLT75 - Nytt lån til notering 06.10.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 06.10.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,90% CERT 072 111215 Ticker: OLT75 Instrument ID: 1302076 ISIN: NO0010746415 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 11.12.2015 Rente: 1,90 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 30.09.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Nordea Bank Norge ASA Verdipapirregister: VPS