«Tilbake til børsmeldinger
09.10.2015

Oslo Børs - OLT76 - Nytt lån til notering 12.10.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 12.10.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,90% CERT 094 110116 Ticker: OLT76 Instrument ID: 1302089 ISIN: NO0010747256 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 11.01.2016 Rente: 1,90 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 09.10.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Swedbank Norge Verdipapirregister: VPS