«Tilbake til børsmeldinger
28.10.2015

Oslo Børs - OLT77 - Nytt sertifikatlån til notering 28.10.2015

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 28.10.2015

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,80% CERT 183 270416 Ticker: OLT77 Instrument ID: 1302107 ISIN: NO0010748437 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Forfallsdato: 27.04.2016 Rente: 1,80 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 27.10.2015 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS