«Tilbake til børsmeldinger
13.11.2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et godt resultat i

3.kvartal, preget av verdiøkninger på konsernets

investeringseiendommer og økte leieinntekter.

Resultat før verdiendringer og skatter økte med 3% til

344 millioner kroner.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er som følger:

-Konsernets leieinntekter var 566 MNOK

-Resultat før skatter beløp seg til 762 MNOK

-Netto kontantstrøm fra driften var 275 MNOK

-Konsernets egenkapitalandel var 39%, og

egenkapital pr. aksje økte til NOK 152

-Konsernets likviditetsreserve var 3.788 MNOK

-Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av

konsernet, var 11,5 milliarder kroner.