«Tilbake til børsmeldinger
24.11.2015

Oslo Børs - OLT78 - Nytt lån til notering på Oslo Børs 25.11.2015

Lånets Navn: Olav Thon Eiendomssels ASA 15/17 FRN SEK Ticker: OLT78 Instrument ID: 1302157 ISIN: NO0010745730 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: SEK Lånebeløp: 300 mill, åpent lån Rentebærende f.o.m.: 22.09.2015 Forfallsdato: 22.09.2017 Rente: 0,505 % p.a. (3 mnd STIBOR + 0,80 %) Sektorliste: Industri og handelsobligasjoner (OI) Tilretteleggere: Nordea Bank Norge ASA, Danske Bank Markets Verdipapirregister: VPS

Oslo Børs har mottatt godkjent prospekt, som vil være tilgjengelig på [http://www.oslobors.no] og [www.olt.no] fra og med første noteringsdag.