«Tilbake til børsmeldinger
11.01.2016

Oslo Børs - OLT79 - Nytt lån til notering 12.01.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 12.01.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,55% CERT 066 170316 Ticker: OLT79 Instrument ID: 1302207 ISIN: NO0010755192 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Forfallsdato: 17.03.2016 Rente: 1,55 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 11.01.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister: VPS