«Tilbake til børsmeldinger
15.02.2016

Oslo Børs - OLT80 - Nytt lån til notering 15.02.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 15.02.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,55% CERT 243 121016 Ticker: OLT80 Instrument ID: 1302269 ISIN: NO0010757784 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 300 mill, åpent lån Forfallsdato: 12.10.2016 Rente: 1,55 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 12.02.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Swedbank Norge Verdipapirregister: VPS