«Tilbake til børsmeldinger
18.02.2016

RAPPORT FOR 4. KVARTAL OG FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2015

Olav Thon Eiendomsselskap hadde et solid resultat også

i 4. kvartal, preget av vekst i leieinntektene og

verdiøkning på konsernets investeringseiendommer.

Resultat før skatter og verdiendringer utgjorde 348

millioner kroner i 4. kvartal,en økning med 9 % fra

samme periode i fjor.

Hovedpunktene i kvartalsrapporten er følgende:

- Konsernets leieinntekter var 584 millioner kroner

og 2.273 millioner kroner for hele 2015

. Ved årsskiftet var årlig leieinntektsnivå økt til

2.500 millioner kroner, og ledigheten i eiendoms-

porteføljen var 3 %.

- Resultat før skatter beløp seg til 1.083 millioner

kroner, og 4.391 millioner kroner for hele 2015.

- Ved årsskiftet var konsernets egenkapitalandel 40 %

og bokført egenkapital pr. aksje økte i 4. kvartal

til 163 kroner .

- Konsernets likviditetsreserve var 3.493 millioner

kroner.

- Omsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av

konsernet var i 4. kvartal 14,8 milliarder

kroner. For hele 2015 var omsetningen 47,7

milliarder kroner.

* Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2015

med 1,80 kroner pr. aksje