«Tilbake til børsmeldinger
03.03.2016

MELDEPLIKTIG HANDEL - KJØP AV EGNE AKSJER

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har den 2. mars 2016

kjøpt 100.000 egne aksjer gjennom megler til kurs kr

129,00 pr. aksje.

Olav Thon Eiendomsselskaps beholdning av egne aksjer

etter denne transaksjonen er 100.000 aksjer.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans

Tel: + 47 926 97622