«Tilbake til børsmeldinger
30.03.2016

Oslo Børs - OLT81 - Nytt sertifikatlån til notering 30.03.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 30.03.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,50% CERT 093 300616 Ticker: OLT81 Instrument ID: 1302341 ISIN: NO0010760473 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 100 mill, åpent lån Forfallsdato: 30.06.2016 Rente: 1,50 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 29.03.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: DNB Bank ASA, DNB Markets Verdipapirregister: VPS