«Tilbake til børsmeldinger
30.03.2016

MELDEPLIKTIG HANDEL

Line Norbye, styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap

ASA, har idag kjøpt 35.000 aksjer i Olav Thon

Eiendomsselskap ASA til kurs 137 kroner gjennom sitt

heleide selskap Otto Olsen Bygg AS.

Line Norbye eier etter kjøpet 485.000 aksjer i Olav

Thon Eiendomsselskap ASA gjennom Otto Olsen Bygg AS.

For Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Arne B. Sperre

Konserndirektør finans

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven §5-12