«Tilbake til børsmeldinger
18.04.2016

Oslo Børs - OLT82 - Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 18.04.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,47% CERT 153 150916 Ticker: OLT82 Instrument ID: 1302365 ISIN: NO0010763246 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 200 mill, åpent lån Forfallsdato: 15.09.2016 Rente: 1,47 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 15.04.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS