«Tilbake til børsmeldinger
25.04.2016

Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for Olav Thon Eiendomsselskap

Utbyttebeløp: 1,80 per aksje

Annonsert valuta: norske kroner

Siste dag inklusive: 25. mai 2016

Ex-dato: 26. mai 2016

Record date (eierregisterdato): 27. mai 2016

Betalingsdato: fra 8. juni 2016

Vedtaksdato: 25. mai 2016

Denne informasjonen offentliggjøres I henhold til kravene I Løpende forpliktelser. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12