«Tilbake til børsmeldinger
28.04.2016

Oslo Børs - OLT83 - Nytt sertifikatlån til notering 28.04.2016

Nytt sertifikatlån til notering på Oslo Børs 28.04.2016

Lånets navn: Olav Thon Eien ASA 1,47% CERT 183 271016 Ticker: OLT83 Instrument ID: 1302387 ISIN: NO0010763998 Segment: OBOC Hjemstat: NO Handelsvaluta: NOK Lånebeløp: 250 mill, åpent lån Forfallsdato: 27.10.2016 Rente: 1,47 % p.a. Rentebærende f.o.m.: 27.04.2016 Sektorliste: Lånesertifikater (OCP) Tilretteleggere: Handelsbanken Capital Markets Verdipapirregister: VPS